Miljömål

Vårt mål är att återanvända eller återvinna 100% av vårt förbrukningsmaterial.

- Förpackningar återanvänds i största möjliga mån.
- Plocklistor och bokföring skrivs ut på A5-papper istället för A4-papper vilket ger en besparing på 50% av vår pappersförbrukning.
- Fakturor och kvitton skickas elektroniskt i den mån det går.
- Alla sopor källsorteras